Aktieutdelningskalendern Het!
Dollarns historia | Dollarns olika valörer | Samlarmynt & smeknamn
Ekonomibloggar | Bra länkar | Privacy Policy

Dollarns historia

Efter att representanterna för de dåvarande tretton amerikanska kolonierna i Philadelphia den 4 juli 1776 skrivit under på USA:s självständighetsförklaring och samtidigt utropat den nya staten USA så behövdes det ett nytt och gemensamt penningsystem och ett myntverk. Självständighetsförklaringen innehöll alltså en förklaring på att de 13 nordamerikanska kolonierna nu mera skulle vara helt fristående från Storbritannien som de tidigare tillhörde. Dokumentet ratificerades av den kontinentala kongressen samma dag och i dokumentet kan man också läsa varför staterna hade rätt att göra som de gjorde.

Självständighetsförklaringen skrevs till största del av Thomas Jefferson som var USA:s då blivande tredje president. Jefferson var själv ett väldigt stort fan av den engelska samhällskritikern och filosofen John Locke. Det är till och med så att vissa delar av självständighetsförklaringen nästan är John Lockes helt egna ord. I dokumentet står det också att alla människor har skapats med samma okränkbara rättigheter. Bland de nedskrivna rättigheterna finns bland annat lätten till liv, frihet och strävan efter lycka. Dessa tre ord har blivit en symbol för de principer som man försökt bygga det amerikanska samhället på.

Dokumentet lästes upp högt för allra första gången utanför Independence Hall i Philadelphia den 8 juli samma år som det skrevs under. Under högläsningen hissade man också den allra första amerikanska flaggan som hade tillverkats av Betsy Ross. Självständighetsförklaringen inledde också det välkända amerikanska revolutionskriget som ledde till att Storbritannien slutligen erkände koloniernas självständighet den 3 september 1783. Den 4 juli kom att bli USA:s nationaldag och dokumentet finns uppställt för allmän beskådning i nationalarkivet i Washington D.C.

Den då nyvalde presidenten George Washington bad utrikesministern Thomas Jefferson att försöka ordna upp landets nya valuta. Kort därefter tog Jefferson kontakt med en smed vid namn John Harper som den 13 juli 1792 levereade USA:s 1500 första half dimes eller som de också kallades disme. Dessa 1500 mynt bestod alla av silver.

Dollarns värde historiskt

Efter att den svenska kronan hade blivit etablerad på valutamarknaden omkring slutet av 1800-talet då den kom att ersätta den tidigare riksdalen har dollarn aldrig haft ett mindre värde än 3,60 kronor. Detta värde nådde den endast ner till under tiden efter andra världskrigets slut då den svenska valutan skulle revalveras. Innan dess hade den alltid hållt en stadig kurs på mellan 4,20 och 4,50 svenska kronor för en dollar. När den svenska ekonomin så småningom kraschade efterhaussen som följde andra världskriget på 1970-talet som började dollarn att öka i värde stegvis. En anledning til detta var att den svenska kronan också genomgick en viss devalvering. En devalvering är alltså en typ av valutareform som innebär att man skriver ned värdet på en valuta med en fast växelkurs. Motsatsen till detta är som tidigare nämnt en revalvering. Har man däremot en rörlig växelkurs så kallas en minskning av valutans totala värde för en depreciering och det går heller inte att styra en depreciering på samma sätt.

En devalvering görs i de allra flesta fall i syftet att förbättra ett lands bytesbalands, alltså nettot av landets affärer med utlandet. En devalvering gynnar då alltså exporten samtidigt som det hämmar importen. Personer som då har valt att låna pengar i utländsk valuta kan då förlora på denna devalvering. Eftersom att devalveringen också ökar priserna på importerade varor vad gäller den inhemska valutan så ökar också risken för att det ska bli en inflation.

Precis i början av 2000-talet hade dollarn ökat till ett värde på 11 kronor för en dollar. Men efter tragedin den 11 september och de finansiella oroligheterna som varit under det senaste årtiondet har värdet hållt sig ganska stabilt någonstans mellan 6 och 7 kronor per dollar.

Idag ligger dollarn på en stabil förstaplats som världens mest handlande valuta. På andra plats ligger euron som är tätt följt av den kinesiska valutan yen. Efter yen på listans fjärdeplats ligger det brittiska pundet. Den svenska kronan ligger dock lite längre ner på listan och håller bestämd nionde plats.

Namn och tecken på dollarn

Namnet Dollar kommer faktiskt ursprungligen från det tyska ordet "thaler" som också motsvaras av vårat sveska ord "daler". I början av 1500-talet hade man hittat rikliga mängder silver i Joachimsthal i Böhmen. Av det nyfunna silvret tillverkade man massor av silvermynt som kom att kallas för Jachimsthaler vilket också så småningom förkortades till thaler.

I USA har också mynten namn. Exempel på dessa är penny som är en cent och nickel som är namnet på fem cent. För de valörer över fem cent finns det officiella namn som till exempel tio cents myntet som är märkt med "one dime".

När det kommer till det världskända dollartecknet så hävdar vissa forskare att symbolen ursprungligen kommer ifrån de spanska silvermynten i valören 8 reales som var väldigt vanliga i hela Nordamerika innan de Förenta staterna bildades. På dessa mynt valde man att skriva siffran 8 som bokstaven S med antingen ett eller två lodräta streck. Detta tros komma ifrån det spanska statsvapnet, som de två Herkulesstoderna och mottot "Non plus ultra" skrivit i formen av ett S. Andra hävdar däremot att dollartecknet bara är en väldigt förenklad version av initialerna US, alltså United States. Detta är dock inte särskilt trovärdigt då dollartecknet användes av spanjorerna långt innan USA ens existerade.


Copyright © Dollarkursen.com 2009-2015 | info@dollarkursen.com
Dagens dollarkurs hämtas direkt från Europeiska Centralbanken.
WE <3 PUNDET.NU