Aktieutdelningskalendern Het!
Dollarns historia | Dollarns olika valörer | Samlarmynt & smeknamn
Ekonomibloggar | Bra länkar | Privacy Policy

Fakta om dollar

Den amerikanska dollarn √§r idag den utvalda officiella valutan i hela USA, Ecuador, El Salvador, √Ėsttimor och flera andra l√§nder. Valutan anv√§nds ocks√• som reservvaluta i m√•nga l√§nder utanf√∂r USA. Dollarn hanteras idag av den amerikanska centralbanken (FRB).

Själva systemet som hanterar de olika centralbankerna i USA kallas för "Federal Reserve System" och förkortas (FRD). Byggnaden där allting styrs ifrån ligger i Washington D.C. i den så kallade Eccles-byggnaden. Systemet är i dagsläget drivet både av staten men också av privata aktörer. Systemets högsta styrelse är då också offentligt och politiskt tillsatt.

Eftersom att FDR inte ligger helt i statens ägo så har ägarna och valt att använda sig av ett skuldbaserat finanssystem. Detta innebär att FDR lånar ut pengar som de själva tillverkat från tomma intet med ränta till den amerikanska staten. Varför finansystemet är uppbyggt på det här sättet är enligt många penningreformister ett bevis på att hela FDR drivs med privata intressen. Federal Reserve är också helt självstyrande vilket också innebär att de aldrig är skyldiga att redovisa någonting för någon. De behöver inte ens redovisa någonting för den amerikanska staten.

Dollar
USD / SEK
SEK Utöver FDR finns det även tolv andra regionala centralbanker utspridda över USA. Dessa kallas med ett gemensamt namn för Regional Federal Reserve Banks och ägs av de olika inblandade medlemsbankerna. Den allra största regionala centralbanken idag är Federal Reserve Bank of New York som ligger på Liberty Street nummer 33 på Manhattan. Banken ifråga förvaltar mer guld och andra typer av säkerheter än hela FDR och Fort Knox. Bankens totala värde på allting de förvaltar har uppskattats till cirka 1 130 miljarder kronor eller 160 miljarder dollar. Majoriteten av dessa tillgångar är också deponerade av olika utländska regeringar.

The Federal Reserve Bank of Bosten är den bank som är ansvarig för det allra första Federal Reserve-distriktet. Detta innebär att hela Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont och nästan hela Connecticut räknas till detta distrikt. Själva högkvarteret för distriktet ligger i Federal Reserve Ban Building som också ligger i Bosten. Distriktets har fått koden A1 tilldelad sig vilket också innebär att alla sedlar som kommer från denna bank har samma kod printade på sig. Själva kärnan i hela Federal Reserve systemet är centralbanksstyrelsen som kallas för "Board of Govenors". Det är också dom som sitter på den verkliga makten att kunna göra förändringar i strukturen och liknande. I centralbanksstyrelsen ska det alltid sitta exakt sju personer som först ska ha blivit utsedda av USA:s president och sedan också ha blivit godkända av senaten för 14 år.

Den absolut viktigaste personen i hela styrelsen är centralbankschefen som i dagsläget företräds av Ben Bernanke. De övriga styrelsemedlemmarna är som det ser ut idag Donald Kohn, Kevin Warsh, Elizabeth A. Duke och Daniel Tarullo. Två av platserna i styrelsen är ännu inte tillsatta. Utöver själva styrelsen har de regionala centralbankerna också ett visst inflytande över deras politik precis som Federal Open Market Committe och andra representater för större banker som är delägare i hela Federal Reserve systemet. Styrelsen publicerar också kontinuerligt sammanfattad statistik över den amerikanska ekonomins senaste utveckling och vilka åtgärder som vidtagits under det gångna året.


Copyright © Dollarkursen.com 2009-2015 | info@dollarkursen.com
Dagens dollarkurs hämtas direkt fr√•n Europeiska Centralbanken.
WE <3 PUNDET.NU & RUBELN.NU